เคล็ดลับในการฝึกลูก ของคุณให้มีนิสัยเชื่อฟัง

  เคล็ดลับในการฝึกลูก ยิ่งลูกเป็นวัยที่โตขึ้น หลักสูตรที่ดีที่สุดใช้ไม่ได้กับเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกฝนให้มีนิสัยเชื่อฟัง ลูกของคุณต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง มิฉะนั้น  การหวังให้ลูกจะเป็นเด็กดีเชื่อฟัง ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อ บางครั้งความละเอียดอ่อนนี้สำคัญมากๆ ความสำคัญของการเชื่อฟังในครั้งแรกที่พวกเขาได้รับคำสั่งให้ทำอะไรบางอย่าง ต้องใช้การฝึกฝนและการเตือนความจำเป็นอย่างมาก แต่เรารู้สึกว่าการเชื่อฟังครั้งแรกมีความสำคัญ 

7 วิธี เคล็ดลับในการฝึกลูก

  1. การสอนต้องใช้คำพูดจานุ่มนวล ไม่จำเป็นต้องตะโกน ข่มขู่ หรือจู้จี้เพื่อให้ลูกเชื่อฟัง ใช้คำพูดที่พูดจานุ่มนวล ไม่น่าเป็นไปได้ที่ลูกของคุณจะเชื่อฟังคำเดียวนั้น แต่คุณสามารถฝึกทำเช่นนั้นได้  เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกทำผิดควรใช้วาจาและทำแบบอย่างให้ลูกเห็นก่อน เพราะถ้าพ่อแม่ใช้คำพูดแบบไหน ลูกก็จะจำสิ่งนั้นไปทำตาม การใช้น้ำเสียงใช้คำพูดง่ายๆให้ลูกเข้าใจจะช่วยให้ลูกรับฟังมากขึ้น
  2. สอนด้วยการกระทำ เด็กวัยกำลังโตมักลอกเลียนแบบของคนในครอบครัว พฤติกรรมของคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากกับลูกน้อย เพราะเด็กไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการกระทำไหนดีและไม่ดี ฉะนั้นพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกก่อนมากกว่าการออกคำสั่งหรือว่าห้ามลูกว่าไม่ควรทำอะไร
  3. รับฟังปัญหา นั่งพูดคุยหรือถามถึงเกี่ยวกับปัญหา ควรรับฟังเด็กและให้คำสอนว่าอันไหนควรทำไม่ควรทำ ฝึกให้เด็กใช้ความคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง หรือควรหากิจกรรมเพื่อใช้ในการสอนเพื่อให้รู้วิธีแก้ปัญหา อธิบายและยกตัวอย่างการตอบสนองที่ถูกและผิดเมื่อได้รับคำสั่งให้ทำบางสิ่ง จากนั้นฝึกฝนการตอบสนองที่ถูกต้อง นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็ก เราจะเปลี่ยนมันเป็นเกม และปรบมือและชมเชยเพื่อตอบสนองได้ถูกต้องระหว่างการสอน
  4. นิสัยที่ไม่ดีต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจึงไม่สามารถคาดหวังให้พวกเขาเริ่มตอบสนองได้ทันทีหากเราปล่อยให้เด็กค่อยๆปรับตัวเอง สิ่งที่ควรทำคือสังเกตว่าลูกต้องการสื่อสารอะไร เพื่อจะรู้ในสิ่งที่ลูกต้องการ พ่อแม่ควรใช้คำพูดด้วยความรักความเข้าใจและเข้าใจกับสิ่งที่ลูกกำลังสื่อสาร
  5. สอนให้เด็กมีความสม่ำเสมอและอย่ากลับไปใช้นิสัยเดิมๆ ในการสอนหรือบอกลูกๆควรให้คำสอนสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้น้ำเสียงที่ไม่ดี ความสม่ำเสมอจะนำไปสู่ความมีวินัย ความมีระเบียบความเชื่อฟังไม่ดื้อรัน
  6. พ่อแม่ควรแนะนำและให้เด็กได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ลองเปิดโอกาสให้ลูกได้คิด เพื่อให้ลูกได้ศึกษาเรียนรู้ ได้รสชาติของความผิดหวังบ้าง เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะโตไปเป็นผู้ใหญ่
  7. สอนลูกให้เป็นคนใจเย็นฝึกความอดทน อย่างแรกต้องให้ลูกเข้าใจที่จะเรียนรู้การทำอะไรด้วยตนเอง ฝึกตวามอดทน ให้เด็กมีความความกล้าลงมือที่จะทำ สามารถกล้าแสดงออกโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่และกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก นี่คือสิ่งที่เด็กต้องมีคือความต้านทานจากโลกกว้าง 
    โรคไตในวัยเด็ก ที่พ่อแม่ควรรู้