สอนลูกคิดบวก

สอนลูกคิดบวก กิจกรรมที่จะช่วยให้ลูกมองโลกในแง่ดี

สอนลูกคิดบวก ในฐานะพ่อแม่ มันไม่ง่ายเลยที่จะได้ยินลูกของคุณแสดงความคิดเชิงลบหรือเห็นเธอหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกต่างๆ เช่น ความสงสัยในตัวเอง ความเศร้า หรือความโกรธ เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะยึดติดกับความคิดเชิงลบมากกว่าความคิดเชิงบวก และสิ่งนี้สามารถเป็นจริงมากขึ้นสำหรับเด็ก ๆ การปฏิเสธนี้มักเกิดจากความกลัว ความสงสัย หรือความอาย ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดในสมอง ในที่สุด ทัศนคติเชิงลบสามารถกำหนดวิธีที่เด็กมองตัวเองและโลกรอบตัวเธอ แต่ในฐานะพ่อแม่ มีสิ่งมากมายที่เราทำได้เพื่อช่วยให้ลูกๆ ของเราพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับตนเองและโลกของพวกเขาได้มากขึ้น

การฝึก สอนลูกคิดบวก สร้างพื้นฐานที่ดี

เราสามารถสอนลูกๆ ของเราให้ยอมรับอารมณ์เชิงลบและประมวลผลอย่างมีสุขภาพที่ดีได้ เราสามารถส่งเสริมการคิดเชิงบวกและการยืนยันการคิดเชิงบวกให้มีความสำคัญเพราะจะขยายขอบเขตความเป็นไปได้และเปิดใจ ช่วยให้คุณสร้างทักษะใหม่ๆ ความคิดเชิงบวก นอกจากนี้ยังทำให้เด็ก มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถฝึกให้มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ได้มากขึ้น และตอบสนองต่ออารมณ์บางอย่างในลักษณะที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ให้ใช้แนวทางไหนดีต่อลูกมากที่สุด

การฝึกทักษะที่ส่งเสริมการคิดบวก เรียนรู้ที่จะคิดบวกมากขึ้น

  1. รูปแบบของการทำสมาธิที่เน้นเรื่องสมาธิ ให้เด็กรู้จักการเห็นอกเห็นใจ ส่งผลให้มีอารมณ์เชิงบวก ความเชื่อมโยงทางสังคม และแม้กระทั่งสุขภาพที่ดีขึ้นของตัวเด็กนั่นเอง การฝึกสมาธิทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางสังคมเชิงบวกที่เพิ่มขึ้น การทำสมาธิด้วยความรักความเมตตาเกี่ยวข้องกับความรักส่งผลให้คิดเชิงบวก ต่อมา ลูกของคุณสามารถขยายความคิดเชิงบวกในการใช้ความคิดมากขึ้น  รู้จักการเปิดใจยอมรับ
  2. สอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่นจะเพิ่มความคิดในเชิงบวก การช่วยเหลือจะทำให้ลูกรู้สึกเมตตาซึ่งจะช่วยให้เธอมองโลกในแง่ดี เพิ่มความรู้สึกและทัศนคติเชิงบวก การช่วยเหลือผู้อื่นยังเชื่อมโยงกับการส่งเสริมความรู้สึกเป็นของ ความสงบและความกตัญญูอีกด้วย ลูกของคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยการช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือทำงานบ้าน ช่วยเพื่อนทำการบ้าน หรือมีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง ยิ่งลูกของคุณช่วยเหลือผู้อื่นมากเท่าไหร่ เธอก็จะยิ่งคิดบวกมากขึ้นเท่านั้น
  3. การคิดเชิงบวกสามารถเกิดจากการจดจำและชื่นชมช่วงเวลาเล็กๆ แห่งความสุขและความงาม ช่วงเวลาง่ายๆ เหล่านี้อาจรวมถึงการหัวเราะ การกอด บางครั้งเราก็มีช่วงเวลาพิเศษในชีวิต ช่วงเวลาเหล่านี้ทำให้ดีใจ รู้สึกจน น้ำตาไหลออกมา มันสามารถเพิ่มพลังคิดบวกให้กับตัวลูกของคุณได้ หมั่นชมและให้กำลังใจลูกอย่างสม่ำเสมอ
  4. สอนให้ลูกเปิดโลกกว้าง การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่น่าสนใจ เผชิญกับสิ่งที่ต้องเจอ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้คิดมุมมองที่กว้างขึ้น สอนให้รู้จักคิด ซึ่งเป็นหลักความคิดสำคัญในเชิงบวกนั่นเอง พยายามหากิจกรรมให้ทำอย่างสม่ำเมสอ ทำให้ลูกมีความสุข ช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย และช่วยในเรื่องของการคิดและแก้ปัญหาต่างๆ

    แหย่เด็กให้หงุดหงิด ผู้ใหญ่ไม่ควรทำ