การเจริญเติบโต พัฒนาการของวัยเด็ก

  การเจริญเติบโต ช่วงปีแรกๆ ของชีวิตเด็กมีผลมากต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก การพัฒนาที่ดีหมายความว่าเด็กที่มีความสามารถทั้งหมด รวมทั้งผู้ที่มีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สามารถเติบโตได้ในที่ที่ตอบสนองความต้องการทางสังคม อารมณ์ และการศึกษาของพวกเขา การมีบ้านที่ปลอดภัยและเปี่ยมด้วยความรักและการใช้เวลากับครอบครัว เช่น เล่น ร้องเพลง อ่านหนังสือ และพูดคุย มีความสำคัญมาก โภชนาการ การออกกำลังกาย และการนอนหลับที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

แนวทางการเลี้ยงลูกที่มีประสิทธิภาพ

       การเลี้ยงลูกมีหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงลูกจะได้ผลดีในครอบครัวที่หลากหลายและในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เมื่อให้การดูแลที่เด็กจำเป็นต้องมีความสุขและมีสุขภาพดี ตลอดจนเติบโตและพัฒนาได้ดี รายงานล่าสุดได้พิจารณาหลักฐานในสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งใดใช้ได้ผล และพบวิธีสำคัญเหล่านี้ที่ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนพัฒนาการที่ดีของลูกได้ ตอบสนองต่อเด็กในลักษณะที่คาดเดาได้ แสดงถึงความอบอุ่นและความอ่อนไหว มีกิจวัตรและกฎของบ้าน แบ่งปันหนังสือและพูดคุยกับเด็ก ๆ ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ใช้วินัยที่เหมาะสมไม่รุนแรง

        ผู้ปกครองที่ใช้แนวทางปฏิบัติเหล่านี้สามารถช่วยให้บุตรหลานของตนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย และประสบความสำเร็จในหลายด้าน เช่น อารมณ์ พฤติกรรม ความรู้ความเข้าใจ และสังคม เคล็ดลับการเลี้ยงลูกเชิงบวก รับคำแนะนำในการเลี้ยงดู สุขภาพ และความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 17 ปี

พัฒนาการที่สำคัญ การเจริญเติบโต วัยเด็ก

การพัฒนาการของลูก จะเติบโตขึ้น เช่น การก้าวแรกของลูก การยิ้มครั้งแรกของเค้า และการโบกมือลา เรียกว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญ เด็กบรรลุในการเล่น เรียนรู้ พูด ประพฤติ และเคลื่อนไหว (เช่น คลานและเดิน) เด็ก ๆ พัฒนาตามจังหวะของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าเด็กจะเรียนรู้ทักษะที่กำหนดเมื่อใด อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาให้แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเมื่อเด็กโตขึ้น ในฐานะผู้ปกครอง

       คุณรู้จักลูกของคุณดีที่สุด หากบุตรของท่านไม่บรรลุเป้าหมายตามอายุ หรือหากคุณคิดว่าอาจมีปัญหากับพัฒนาการของบุตรของท่าน ให้พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านและแบ่งปันข้อกังวลของท่าน อย่ารอช้า เหตุการณ์สำคัญที่เด็กควรบรรลุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ขวบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและเคล็ดลับการเลี้ยงดูจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ การเติบโตและพัฒนาการปกติภายนอก เด็กก่อนวัยเรียนภายนอก ไอคอนวัยรุ่นทางเพศ

การตรวจติดตามพัฒนาการและการตรวจคัดกรอง

       พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ผู้ให้บริการเด็กปฐมวัย และผู้ดูแลอื่นๆ สามารถมีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการได้ โดยจะสังเกตดูว่าลูกของคุณเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป และดูว่าลูกของคุณมีคุณสมบัติตามหลักพัฒนาการทั่วไปในการเล่น การเรียนรู้ การพูด พฤติกรรม และการเคลื่อนไหวหรือไม่ การตรวจคัดกรองพัฒนาการจะพิจารณาอย่างใกล้ชิดว่าลูกของคุณมีพัฒนาการอย่างไร เหตุการณ์สำคัญที่พลาดไปอาจเป็นสัญญาณของปัญหา 

       ดังนั้นเมื่อคุณพาลูกไปเยี่ยม แพทย์ พยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่นอาจให้การทดสอบสั้น ๆ กับลูกของคุณ หรือคุณจะกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับลูกของคุณ หากเครื่องมือคัดกรองระบุประเด็นที่น่ากังวล อาจจำเป็นต้องมีการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นทางการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจะเจาะลึกถึงพัฒนาการ

 

พฤติกรรมการเลียนแบบในเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม