พัฒนาการจากเด็กแบเบาะสู่วัยรุ่น มีพัฒนาการอย่างไร

พัฒนาการจากเด็กแบเบาะสู่วัยรุ่น การเติบโตของเด็กที่กำลังจะโตนั้น ใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน  เด็กในแต่ละช่วงอายุจะมีความเจริญที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่สถานภาพการเลี้ยงของพ่อแม่ด้วย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดทารก จนกระทั่งเด็กหนุ่มสาว ความเจริญของเด็กได้รับอิทธิพลจากกรรมพันธุ์รวมทั้งสิ่งแวดล้อม เพราะการเลี้ยงเด็กสิ่งแวดรอบหรือสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เราสามารถแบ่งความก้าวหน้าของเด็กออกเป็น 5 ระดับ เราไปเรียนรู้ได้พร้อมกันเลยค่ะ  พัฒนาการจากเด็กแบเบาะสู่วัยรุ่น มี 5 ระดับ ระดับที่ 1 เด็กอ่อน  ตั้งแต่ตอนแรกเกิดจนจนถึงหนึ่งเดือนแรก เด็กในวัยนี้จะมีเพียงแค่การกิน นอน ร้อง ถ่าย การเคลื่อนไหวของเด็กเป็นตอบสนองว่ารับรู้อัตโนมัติ อาทิเช่น ผวาเมื่อได้ยินเสียงดัง ขยับหัวเมื่อมีคนลูบคลำแก้ม กำนิ้วมือหรือนิ้วเท้าเด็กช่วงวัยนี้กระดูกจะยังอ่อน กะโหลกยังบาง ต้องดูแลถนอมอย่างดี  เด็กยังสามารถมองเห็นข้าวของที่อยู่ใกล้ๆ หรือหน้าพ่อแม่ได้ราง ๆ แนะนำให้พูดคุยกับเค้าบ่อย ๆ ค่ะ  ระดับที่ 2 เด็กแรกเกิด  เด็กที่อายุระหว่าง 1-12 เดือนจะเริ่มมองชัดมากขึ้นมองเห็นได้แล้ว ต่อมาเมื่อเด็กอายุ 3-6 เดือนเด็กจะคอแข็งขึ้น นั่งหัวไม่เอนไปมา คอไม่อ่อนพับไปมาได้แล้ว เมื่ออายุ 7Continue Reading